Her vises begivenheder for Elev og Nye

Indlæser Begivenheder
Elev Nye Borgerforening indbyder til generalforsamling med gratis vinsmagning.
Chardonye underholder med skøn vin og anekdoter samt en dejlig konkurrence med præmier.
 
ALLE deltagere får der ud over et gratis eksemplar af den nye Elev & Nye tegneserie.
 
Program:
Kl. 19:00 – ca. 20:00
Aftenen starter med generalforsamling
 
Kl. ca. 20:00 – 22:30
Vinsmagning med Chardonye med snacks og hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle.
 
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab / ved kassereren
4. Budget og fastsættelse af kontingent / ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse og andre poster Bestyrelsen:
(Vælges for 2 år ad gangen)
Jens Ottosen er på valg – genopstiller
Hanne Juel Christiansen er på valg – genopstiller
Anders Ager er på valg – genopstiller
Mads Hulgaard – ikke på valg
Jens Kjær Pallesen – ikke på valg
Suppleanter:
(Vælges for 1 år ad gangen)
Elin Steffensen – genopstiller
Rasmus Rebbe Vestergaard – genopstiller ikke
Revisorer:
(Vælges for 1 år ad gangen)
Erik Hansen og Lars Jensen – genopstiller
Revisor suppleant
Lasse – genopstiller
 
7. Eventuelt
 
8. Dejlig vinsmagning!
——————————————————————-
Indkomne forslag sendes pr. e-mail senest 2. april 2024 til bestyrelse@elev-nye.dk Vel mødt!
Hjemmeside: www.elev-nye.dk
Facebook gruppe: www.facebook.com/groups/elevnye
E-mail: bestyrelse@elev-nye.dk
Venlig hilsen Bestyrelsen i Elev-Nye Borgerforening

Share This Story, Choose Your Platform!