Her vises begivenheder for Elev og Nye

Indlæser Begivenheder

 

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING I ELEV-NYE BORGERFORENING

Hvor og hvornår

Elev Sognehus

Høvej 4, Elev

8520 Lystrup

  1. april 2023 klokken 17.30 – 18.30

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  4. Budget og fastsættelse af kontingent ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til poster

Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år ad gangen):

Mads Hulgaard (formand) er på valg – genopstiller

Jens Kjær Pallesen er på valg – genopstiller

Anders Ager (kasserer) er ikke på valg

Hanne Juel Christiansen er ikke på valg

Jens Ottosen er ikke på valg

Valg til suppleanter (vælges for 1 år ad gangen):

Rasmus Rebbe Vestergaard – genopstiller ikke

Valg til revisorer (vælges for 1 år ad gangen):

Erik Hansen – genopstiller

Lars Jensen – genopstiller

  1. Eventuelt

Indkomne forslag sendes på e-mail senest 21. april 2023 til: bestyrelse@elev-nye.dk

Vel mødt !
Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Elev-Nye Borgerforening

Share This Story, Choose Your Platform!